Zo zasadania OZ si urobila poznámky aj pani Šebestová

Keďže dávame priestor na vyjadrenie naozaj každej relevantnej osobe v záujme rozvíjania diskusie o verejnej správe obce, uverejňujeme poznámky pani poslankyne Žofie Šebestovej.

Dôrazne upozorňujeme, že naša stránka pôsobí v tomto procese len ako médium a uverejňuje názory našich občanov, ktorí sa jasne pod svoj názor podpisujú.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Šuňave č. 8, zo dňa 11.02.2016

Zdroj: www.facebook.com
Zdroj: www.facebook.com

 Šebestová Žofia poslanec OZ

moje poznámky zo zasadania:

 

 

 

 1. Kontrolórka obce  – správy o kontrolách sú na mieste, nakoľko sme svedkami správ v médiách o sprenevere „školských alebo obecných financií“
 2. Projekty –„Úprava parkoviska pri materskej škôlke“ sa bude financovať z rozpočtu obce.

 • „Výstavba chodníkov na cintorínoch“ financovanie z rozpočtu obce, výstavba na etapy podľa financií.
 • „Stavba hasičského skladu – nižná časť, komisia výstavby a výbor DHZ určia typ prístavby, ktorý bude najviac vyhovovať potrebám hasičov – financovanie čiastočne z rozpočtu, taktiež bezplatne odpracovanými brigádnickými hodinami, ako ostatné naše aktivity. Zároveň bude vyhlásenie výzvy z Ministerstva vnútra, o ktorej nás informovali návštevy z najvyšších miest, prečo nevyužiť?
 • „Projekt Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia vykurovacieho systému v hodnote 87 400,- až 90 000,-€, spolufinancovanie obce projektu 5%. Výzva je vyhlásená na energe-tické zhodnocovanie budov. V budove OÚ sa vymenia vykurovacie kotly, nevymenené okná za plastové, aj dvere – od lekára, zateplením sa skrášli budova OÚ. Prečo nevyužiť túto výzvu a šetriť s financiami za vykurovanie?
 • „Rozšírenie kapacity čističky odpadových vôd“. Máme čističku, ktorá pracuje na maximálny výkon. Zmluva uzavretá v r. 2015 na 10 rokov na užívanie čistenia odpadových vôd. To je čas na zmodernizovanie uvedenej čističky. Je možnosť rozšírenie čističky novou technológiou – membránová technológia – vyššia účinnosť – vyčistí 330m3/deň. Čistička pre 2200 obyvate-ľov. Hodnota diela podľa štúdie spolu 580 000,- €. Spolufinancovanie obce 5%. Obec by sama takúto investíciu nezvládla. Neskúsiť? V prípade, ak teraz výzva neprejde, bude projekt pripravený pre ďalšie výzvy z fondov EÚ.
 1. Územný plán –  je zákonom obce. Obec môže predávať len nadbytočný majetok. V strede uvedeného prejednávaného pozemku sa nachádza plynová rozvodová skriňa. Odpredajom časti pozemku by sa znemožnilo vybudovanie priekopy, ktorej výstavba je nutná, nakoľko voda, či už snehová alebo dažďová stekajúca od plynovej stanice a vyššie, tečie po ľavej strane „cesty“ ul. Mieru, preteká na starú cestu, až ďalej do záhradiek vlastníkom, ktoré sú touto vodou znehodnocované. Priekopa po pravej strane zostáva suchá.
 1. Kalendár podujatí – hasiči na každý spôsob. Šuňava má najväčší DHZ na Slovensku – 256 členov + aktívnych 60 detí. Zo zákona má obec Šuňava z DHZ Šuňava uzatvorenú „Dohodu o spolupráci medzi obcou a DHZ“, preto je nutné, aby o činnosti DHZ bolo informované OZ.
 1. Rôzne
  • spoje – z analýzy, ktorej údaje poskytla SAD vyplynulo, že spoj 14.40 z PP smer L. Teplička je teraz preťažený, nakoľko spoj PP- Šuňava o 14.40 hod bol presunutý na 15.05 hod. Z veľkého množstva sťažností sa môže stať požiadavka občanov z L. Tepličky presmerovať spoj s odchodom 14.40 hod smer L. Teplička cez Štrbu, na čo by doplatili občania nižnej časti Šuňavy. Separovanie odpadu – naša slabá stránka – javí sa po roku triedenia vrecovým systémom jednoduchšie, kvalitnejšie. Kontajnerový separovaný zber sa zneužíva/ obkladačky, koberce, uhynuté zvieratá, časti nábytku/.
  • Nefunkčnosť obecnej stránky – piatok som prešla celú obecnú stránku, otvorila každú „záložku“, každá sa otvorila.
  • SMS mne chodí o odstávke vody a mám informáciu, že aj iným občanom.
 2. Diskusia – sa nekonala, možno preto, lebo splynula s bodom rôzne. Na záver sa starosta spýtal „ Má ešte niekto niečo? Keďže nikto nezareagoval, ukončil zasadanie OZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *