Zo zasadania obecného zastupiteľstva

Radi by sme napísali, že do redakcie… , ale žiadnu redakciu  nemáme 🙂 Napriek tomu nám mailom prišiel podnet pani Ilenčíkovej zo zasadania obecného zastupiteľstva u nás v Šuňave.

Keďže je našim záujmom zvýšiť informovanosť v obci  a celkovo rozprúdiť debatu o týchto veciach, každej relevantnej osobe vyhradíme priestor na jej názor.

Mária Ilenčíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva v Šuňave, 11.2.2016:

Zdroj: www.bzzik.sk

Keďže mnoho ľudí nechodí na zasadnutie obecného zastupiteľstva, mnoho mladých je preč z obce a ostatní sa dozvedia z OTV len to čo niekto chce odvysielať, rozhodla som sa publikovať moje osobné zápisky zo zasadaní OZ v Šuňave. Chcem aby ľudia vedeli o čom sa rozhoduje a jedná. Veď vždy ide o ich zastúpenie vo vedení obce, o ich názory a pod. Snažím sa pozerať na veci objektívne, veď posúďte sami.

Oficiálne obecné zastupiteľstvo v obci Šuňava konané dňa 11.2.2016 očami občana, ktorý sa snaží byť objektívny:

1. z oficiálneho programu, ktorý mal 18 bodov 3 obsadila pani kontrolórka, ktorá predniesla správy o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie, ktoré sa podobajú ako vajce vajcu už minimálne piaty rok, nič nové,

2. pripravované projekty úpravy parkoviska pri materskej škole, výstavba chodníkov na cintorínoch, rozšírenie garáží, hasičský sklad v nižnej časti obce, zníženie energetickej náročnosti a modernizácia vykurovacieho systému obecného úradu, rozšírenie kapacity čističky odpadových vôd sú naozaj v štádiu príprav, nič konkrétne, pretože väčšinu z nich chceme spolufinancovať, podstatnú časť financií chceme čerpať z ESF, ktoré zatiaľ nie sú,

3. územný plán obce je záväzný, ale iba pre niektorých, nie pre všetkých, komu to komisia “odklepne”, tak je dokonca zmena žiadaná,

4. zobrali sme na vedomie kalendár športovo-kultúrnych podujatí na rok 2016, kde hlavné slovo majú súťaže hasičov na akýkoľvek spôsob,

5. bod “rôzne” mal dve hlavné témy, tou prvou bola opätovná zmena cestovného poriadku SAD, od poslednej zmeny v decembri 2015 sú nespokojní hlavne cestujúci z obce Liptovská Teplička, zmenil sa školský spoj na Šuňavu s odchodom o 14:40 hod. z PP na 15:05 hod., v tom istom čase mal odchod aj autobus do Liptovskej Tepličky, po tejto zmene nášho spoja idú autobusy do Liptovskej Tepličky preťažené a náš autobus s novým odchodom nevyťažený. Na rokovaní na SAD PP bol zástupca obce, ktorý už nejaký ten rôčik autobusom necestoval, neviem ako obstál v argumentácií, ale na tomto OZ sme odsúhlasili, aby sa posun odchodu nášho autobusu vrátil späť, lebo ani si nevieme predstaviť tú spúšť sťažností a pre pár ľudí sa to neoplatí, v niektorých iných veciach by sa to aj oplatilo, záleží akých pár ľudí to je.

Druhou témou bolo na vyzvanie pána starostu zhodnotenie činnosti DHZ, čo si myslím, že patrí skôr na výročnú členskú schôdzu organizácie a nie na OZ, keby to bol niekto iný, tak nieže nedostane priestor, ale ešte iba v zárodku ho skoro všetci zmetú pod čiernu zem, no ale…

O vylepšení WC v kultúrnom dome nechceme ani počuť, veľkokapacitné kontajnery na separovaný odpad pri Jednote nechýbajú nikomu, alebo aj keď, tak má smolu, kým sa nenaučíme poriadku, tak ani nebudú, aj keď na iných miestach v obci sú, a keď sa mi to nepáči, tak nebudú ani tam, čo dáme do stanovíšť na kontajnery neviem, keď by chcel byť občan obce informovaný SMS-kou o podstatných informáciách, ktoré sú hlásené v obecnom rozhlase tak zatiaľ má smolu, ale predsa o tom iba pouvažujeme, webová stránka obce je taká polofunkčná, dosť informácií a odkazov na nej nefunguje, alebo funguje cez akékoľvek pomocné klávesy, ktoré musíš vedieť.

Takže celkove v bode “rôzne” boli aktívni traja poslanci (no nebýva to ani toľko), ostatní si buď nechcú znepriateliť okolie, alebo nemajú o čom. Občania si zaslúžia zástupcov, alebo ich nič netrápi?

6. bod “diskusia” sme asi preskočili, aj keď možno aj občania-neposlanci by možno boli chceli prispieť, lebo hneď bol záver oficiálneho OZ, asi už bol čas na neoficiálne, vlastne jeho pokračovanie, pretože pred oficiálnym už bolo tiež. No hlavná vec, že sme schválili, čo sme schváliť mali.

 

Možno ste si utvorili názor o zastupiteľstve ale aj o mne a možno by ste mali iný názor a nesúhlasite so mnou – áno, pripúšťam. Verím ale že tento text povzbudí viac ľudí aby sa zaujímali o verejnú správu, o ich práva v obci a ich majetok zverený obci a prídu na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *