Web

Web site alebo website (do slovenčiny prekladané ako: webové sídlo, internetová stránka) je súbor webových stránok , zvyčajne v rámci jednej domény na internete.

Webová  stránka

web

Webová stránka je dokument zvyčajne v jazyku HTML/XHTML dostupný pomocou HTTP, protokolu, ktorý prenáša informácie z webového servera webovej lokality a zobrazuje sa v používateľovom webovom prehliadači. Všetky verejne dostupné webové lokality sa súhrnne nazývajú World Wide . K stránkam (pages) na web site sa pristupuje zo spoločného koreňového URL zvaného vlastná stránka (z angl. homepage) a zvyčajne sú uložené na fyzicky rovnakom webovom serveri. Sú organizované do hierarchie pomocou URL, hoci hyperlinky medzi nimi ovplyvňujú pohľad používateľa na celkovú štruktúru a webová premávka tečie medzi rôznymi časťami  site. Orientáciu používateľa zabezpečuje na web site navigácia webového sídla. Medzi navigačné nástroje patrí napr. mapa stránok a vyhľadávanie.

Niektoré sites vyžadujú registráciu, aby sa umožnil prístup k ich kompletnému obsahu

Vznik webu

World Wide Web vyvinul v rokoch 19891990 Timothy Berners-Lee a Robert Cailliau v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku v Ženeve.

Slová 167 obsiahnuté v texte sú pod odporúčaným minimom 300. Pridajte o ničo viac textu.
Kľúčové slovo sa nevyskytuje v prvom odstavci kópie, ihneď sa uistite o jednoznačnosti.
Nadpis stránky obsahuje 20 znakov, čo je menej než odporúčané minimum 40 znakov. Použite medzery pre pridanie variácií kľúčových slov. Vytvorte podobné a presvedčivé kľúče.
Kľúčové slovo/fráza sa nachádza v URL adrese tejto stránky.
Obrázky na stránke obsahujú alt značky s kľúčovým slovom/frázou.
Táto stránka obsahuje odchádzajúcich odkazov: 18.
Kľúčové slovo/fráza sa zobrazuje v 2 (z 2) podnadpisoch kópie. Toto nie je hlavný faktor, iba dobrovoľný.
Početnosť kľúčového slova je 2.99%, je perfektná. Počet kľúčových slov:5
Nadpis stránky na začiatku obsahuje kľúčové slovo/frázu, ktorá je považovaná za dobrú pre zlepšenie hodnotenia.
V uvedenom meta popise zvážte: Ako sa porovnávate s konkurenciou? Môžete byť výraznejší?
Meta popis obsahuje základné kľúčové slovo/frázu.
Ešte ste nikdy nepoužili toto hlavné kľúčové slovo, vynikajúco.

nový šuňavský portál

Ukázať ikony
Skryť ikony