Veľká noc v Šuňave

V obci Šuňava rovnako ako na celom svete vrcholí pôstne obdobie. Veriaci sa pripravujú na najväčší sviatok v roku – Veľkú noc. Všetci veľmi dobre vedia, že sviatky Veľkej noci symbolizujú oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista po tom ako  zomrel na kríži.

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia.  Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského názvu pre Veľkú noc: pésach – prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa, a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou nocou.

Zdroj: wikipedia

Všetky podrobnosti o slávení sviatkov Veľkej noci nájdete na stránke Farnosti Šuňava – www.farnost.sunava.eu.

Základné časy slávenia v oboch kostoloch sú:

Zelený Štvrtok: 

  • Svätá omša 17:00 hod.
  • Krížová cesta za rodiny 20:00 hod.

Veľký Piatok:

  • Obrady 15:00 hod.
  • Sviatosť oltárna vyložená do 20:00 hod.

Biela Sobota:

  • Veľkonočná vigília 19:30 hod.
  • Sviatosť oltárna vyložená od 9:00 hod. do 19:15 hod.

Veľkonočná nedeľa:

  • Požehnanie jedál 7:30 hod. (Kostol sv. Mikuláša)
  • Svätá omša 8:00 hod. (Kostol všetkých svätých)
  • Požehnanie jedál 9:30 hod. (Kostol Všetkých svätých)
  • Svätá omša 10:00 hod. (Kostol sv. Mikuláša)