Vďaka za každú kvapku

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí si našlikvapka čas a boli darovať krv 16.marca 2015 v kultúrnom dome. Odberu sa zúčastnilo spolu 14 darcov. Ako hovorí  MUDr. Repovský, vedúci lekár NTS v Poprade, nikdy nevieme kedy budeme krv potrebovať my.

Organizátori však rovnako ďakujú všetkým darcom krvi zo Šuňavy, ktorí chodievajú pravidelne darovať krv do NTS v Poprade.