Kráčame smelo vpred !

Tím Šuňava.eu  napreduje. Máme tieto aktivity:

Rozhodli sme sa že skoncipujeme a budeme vydávať obecné noviny ! Momentálne zisťujeme možnosti tvorby a tlače, doslova obzeráme noviny iných obcí a vstrebávame čo najviac.

Medzitým sa ale náš tím rozrastá o ďalších dvoch členov a momentálny stav je 9 osôb !

Na webe pribúdajú texty v časti Informácie o Šuňave ako napríklad: Obyvateľstvo, Dôležité telefónne čísla alebo Výlety.

Rovnako pribudol nový točiaci sa TagCloud (oblak značiek), podľa ktorého si ľahšie nájdeme čo nás zaujíma (viď hore)

[wp-cirrus]