Problémy v obci

Každá obec má problémy…

Uvedomujeme si, že tak ako každá obec, aj Šuňava má svoje problémy a musí im čeliť. Problémy môžu mať veľa rôznorodých príčin, zapeklitých situácií a nepekných nadväzností. My sme však presvedčený, že všetky problémy majú aj svoje riešenia. Len ich musíme nájsť.

Sme v tom spolu

Základom riešenia hocijakého problému je naň poukázať a urobiť čo je v našich silách aby sme ho odstránili. Samozrejme mnoho právomocí a možností má vedenie obce , ale mali by sme sa snažiť urobiť všetko preto, aby sme problém odstránili sami. Ak sa nám to nepodarí, ukážme ostatným občanom a vedeniu obce, že takýto problém tu je a potrebujeme ho riešiť. Práve na to slúži aplikácia portálu “Odkaz pre starostu“, kde môžete svoje problémy na Šuňave odfotiť a popísať a pracovník obecného úradu sa k nim vyjadrí, ako ich budú riešiť.

Táto aplikácia nechce sťažovať prácu obecným úradom, ani im pridávať starosti alebo ich kritizovať. Aplikácia iba povzbudzuje občanov a verejnú správu k zlepšovaniu životných podmienok ľudí v obci, preto ju využívajme aj my Šuňavčania !

Aplikácia (zatiaľ len fiktívna – čaká sa na schválenie obcou Šuňava):

nový šuňavský portál

Ukázať ikony
Skryť ikony