Propagácia

Obec Šuňava, ako aj občania obce sú známi svojim nárečím, ľudovými zvykmi, tradíciami, ručnými prácami, ale aj športom, či unikátnymi projektmi. Propagácia je súčasť zachovania a šírenia kultúry ďalším ľuďom.

Práve na tejto stránke si Vám dovoľujeme predstaviť predmety a udalosti, ktoré prezentujú obec Šuňava navonok.

Propagácia obce

V roku 2001 vydal obecný úrad v Šuňave publikáciu Zuzany Kollárovej a kol. pod názvom “Šuňava 1298 – 2001”. Je to detailne spracovaná kniha, ktorá veľmi pekne a precízne opisuje životné

Propagácia - Kniha
Kniha Šuňava 1298 – 2001

pomery, prírodu, školstvo, kultúru a ďalšie informácie o Šuňave v priebehu histórie. V publikácii nájdete množstvo užitočných informácií o obci spolu s pamätnými fotografiami od občanov.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia novovybudovaného “Parku dvoch morí” bola vydaná brožúra, ktorá popisuje prečo a akým spôsobom voda zo Šuňavy tečie do dvoch morí.

Propagácia - leták
Leták Park dvoch morí

Nuž a pri 715. výročí prvej písomnej zmienky o obci Šuňava boli vydané ďalšie propagačné predmety obce, napr:

Hrnček:

Propagácia - hrnček
Hrnček na čaj

Pohľadnica:

Propagácia - Pohľadnica
Pohľadnica Šuňava

a tiež krátka brožúra , ktorá mapuje významné okamihy v priebehu dejín obce:

Propagácia - brožúra
Brožúra

nový šuňavský portál

Ukázať ikony
Skryť ikony