Príroda

Naša obec Šuňava sa nachádza v lone prekrásnej scenérie Vysokých a Nízkych Tatier v nadmorskej výške 798 – 1095 m.n.m. a na samotnej streche Európy.

Šuňava, obec pod Tatrami
Šuňava, obec pod Tatrami

Obec Šuňava susedí s obcami: Štrba, Lučivná a Liptovská Teplička.

Cez obec Šuňava prechádza rozvodie Baltského a Čierneho mora. Do povodia Baltského mora patrí najjužnejší prítok Lopušná, prameniaci v obci a do povodia Čierneho mora Šuňavský potok. Na východnej strane obce vyčnieva Kozí kameň (1 255,3 m n. m.), známy tiež ako Patria, z ktorého je krásny výhľad až na Malú Fatru a Branisko.

Šuňavské rozvodie
Šuňavské rozvodie

Šuňavský potok je potok na rozhraní historických regiónov Spiš a Liptov, v západnej časti okresu Poprad. Je to pravostranný prítok Čierneho Váhu, meria 4,2 km a je tokom III. rádu.
Pramení v Popradskej kotline, v časti Štrbská pahorkatina na území obce Šuňava, priamo na okraji intravilánu Vyšnej Šuňavy (severne od miestneho kostola), v nadmorskej výške približne 875 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na západ, preteká intravilánom Vyšnej Šuňavy, podteká cestu III. triedy Štrba – Liptovská Teplička a tečie západojuhozápadným smerom.

Nižná Šuňava:

Nižná Šuňava leží v juhozápadnom cípe Popradskej kotliny a na severných svahoch Tatier v dolinnej nive potoka Lopušná a na vyvýšenom stupni priľadovcových uloženín. Nadmorská výška v strede obce je 857 m n. m. a v chotári 798 – 1092 m n. m. Eróznu kotlinu s výraznými chrbtami a štruktúrnymi svahmi tvoria horniny najstarších druhohôr (vápence, dolomity, melafýry), ktoré lemuje pás pdkladového súvrstvia so starších treťohôr (zlepence, brekcie, numulitové vápence, ílovce). V južnej a východnej časti je chotár zalesnený (smrek s jedľou, ojedinele červený smrek). Má rendziny a hnedé lesné pôdy.

Nižná Šuňava
Nižná Šuňava

Vyšná Šuňava:

Vyšná Šuňava leží v juhozápadnom cípe Popradskej kotliny a na severných svahoch Nízkych Tatier, v dolinnej nive potoka Lopušná a na vyvýšenom stupni priľadovcových uloženín. Nadmorská výška v strede obce je 871 m n. m. a v chotári 860 – 1046 m n. m. Chotár má na okrajoch ráz málorozčlenenej eróznej kotliny s výraznými chrbtami a štruktúrnymi svahmi. Tvoria ho horniny najstarších druhohôr (vápenec, dolomity, melafýry), ktoré formuje povrch podkladového súvrstvia zo starších treťohôr (zlepenec, trakcie, numulitové vápence a ílovce). V južnej a východnej časti je zalesnený (smrek s jedľou, ojedinele červený smrek). Má rendziny a hnedé lesné pôdy.

Vyšná Šuňava
Vyšná Šuňava

Keďže sa obec nenachádza pri hlavných cestných ťahoch, podarilo sa tu zachovať kus panenskej prírody, ktorá je stále častejšie navštevovaná a vyhľadávaná turistami a vášnivými hubármi.

Huby z našej prírody
Huby z našej prírody

Šuňava je obklopená ihličnatými lesmi, prevažne smrekovými.

Lesy, nachádzajúce sa v okolí Šuňavy
Lesy, nachádzajúce sa v okolí Šuňavy

Nachádza sa tu aj poľovný revír. Poľovná plocha revíru je rozdelená do oblastí pre chov jelenej, srnčej a malej poľnej zveri, v ktorých sa nachádza lesná zver, ako napríklad: srnky, jelene, divé svine, zajace, líšky, medvede,…

Srnky, nachádzajúce sa  v našej prírode
Srnky, nachádzajúce sa v našej prírode
Diviaky
Diviaky
Líška
Líška
Jeleň
Jeleň

nový šuňavský portál

Ukázať ikony
Skryť ikony