História

História obce Šuňava v rokoch

1. 1. 1974 – vznik obce Šuňava z dvoch samostatných obcí – Nižnej a Vyšnej Šuňavy

 

1269 – vznik Vyšnej Šuňavy na území darovanom Bohumírovi z Liptova
1321 – vznik Nižnej Šuňavy, patrila cisterciátskemu opátstvu v Spišskom Štiavniku
1398 – postavený kostol v Nižnej Šuňave ku cti sv. Šimona Judy (podľa Vencka) – zbúrali ho husiti
1831 – rozšírená cholera
1832 – postavený kostol sv. Mikuláša Jánom Nepomukom Habovským, dekanom a hranovnickým farárom
1846 – hladový rok
Od 1848 – patrili obce pod Spišskú župu
1. a 2. mája 1852 – Veľký požiar v Nižnej Šuňave – za obeť padlo 52 domov a chlapec Ján Lukačko
1760 – postavený kostol Všetkých Svätých v barokovom slohu jezuitmi
1780 – postavený nový cintorín za dedinou v Nižnej Šuňave
1818 – 1819 – postavená drevená škola v Nižnej Šuňave pre obe obce
1848 – postavená nová murovaná škola v Nižnej Šuňave na mieste drevenej školy
1854 – príchod Rómov do Nižnej Šuňavy
1873 – 1874 – rozšírená cholera – v Nižnej Šuňave podľahlo 86 ľudí
1877 – epidémia červienky postihla zvieratá
1893 – postavená rímskokatolícka škola vo Vyšnej Šuňave (fungovala do r. 1940)
1892 – založenie dobrovoľnej hasičskej organizácie v Nižnej Šuňave (zakladateľ Michal Cuník-Kvaka)
1906 – postavený vodovod vo Vyšnej Šuňave (prameň pod Stavcom)
1913 – 1924 – zriadený Poštový úrad vo Vyšnej Šuňave
1914 – vypuknutie 1.svetovej vojny – obyvatelia bojovali v rakúsko-uhorskej armáde na všetkých frontoch
1921 – postavený prvý hasičský sklad z dreva pri ceste pred Jurčom
1927 – voľby do obecného zastupiteľstva – v Nižnej Šuňave sa stal starostom Jozef Zaťura Kupko a vo
Vyšnej Šuňave Jozef Illenčík
1927 – založený požiarny zbor vo Vyšnej Šuňave
1932 – zásobovanie pitnou vodou vodovodom v Nižnej Šuňave
1935 – začiatok výstavby novej školy
1939 – postavená budova fary v Nižnej Šuňave
1940 – odovzdaná nová škola do užívania
1940 – postavený kultúrny dom
1941 – škola vo Vyšnej Šuňave bola prebudovaná na obecný hostinec
1941 – prestavba vodovou vo Vyšnej Šuňave – za obcou bol postavený rezervoár
1941 – zavedená telefonická linka do obecného hostinca v Vyšnej Šuňave
1942 – zapojená do telefonickej siete Nižná Šuňava
1945 – 29. januára boli obce oslobodené Červenou armádou
1946 – vypukla v Nižnej Šuňave epidémia brušného týfusu
1950 – cvičenie Ľudových milícií, ktorí prišli neohlásene do obci a strhla sa veľká bitka medzi milíciou a obyvateľmi

Šuňava v r. 1950 a dnes
Mapa Šuňavy v roku 1950 a dnes

1955 – elektrifikácia oboch obcí
1956 – zriadený poštový úrad vo Vyšnej Šuňave s pôsobnosťou aj pre Nižnú Šuňavu
1958 – založené JRD vo Vyšnej Šuňave
1959 – založené JRD v Nižnej Šuňave
1961 – rekonštrukcia vodovodu vo Vyšnej Šuňave
1972 – založenie folklórnej skupiny Šuňava
1973 – postavený nový cintorín vo Vyšnej Šuňave
1977 – vykonaný prvý odvoz domového odpadu
1980 – prístavba a nadstavby ZDŠ
1984 – dané do užívania reštauračné zariadenie, v ktorom bolo zabezpečené aj stravovanie žiakov ZŠ
1988 – slávnostné otvorenie kultúrneho domu
1988 – otvorenie školskej jedálne
1991 – zriadený matričný úrad pri OÚ v Šuňave
1991 – obec sa stala členom Združenia miest a obcí na Slovensku
1991 – zriadené v obci zdravotné stredisko
1991 – 1994 – realizácia prístavby školy
1993 – I. ročník ochotníckeho divadla „Divadelná Šuňava“
1995 – výstavba čistiarne odpadových vôd
1995 – vznik pobočky Katolíckej jednoty Slovenska
1996 – prvé oficiálne Obecné televízne vysielanie
1998 – plynofikácia obce
2003 – rekonštrukcia štátnej cesty III/018144 v časti Hŕbky
2003 – vybudovaný park s osvetlením
2005 – vybudované detské ihrisko v parku na Trojičnom námestí

Viac histórie na www.sunava.sk
Mapa Slovenska z roku 1950 na http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

nový šuňavský portál

Ukázať ikony
Skryť ikony