Farnosť Šuňava

Občania Šuňavy od dávna vyznávali rímsko-katolícku vieru.  Keďže obec vznikla spojením Vyšnej a Nižnej Šuňavy, v oboch častiach sú kostoly. Farnosť Šuňava je dnes živé spoločenstvo veriacich, ktoré okrem tradičných činností čoraz viac vykonáva aktivity, ktoré združujú mladých ľudí a pomáhajú starším.

Miestny farský úrad spravuje a o všetkých veriacich sa stará Mgr. Jozef Gužiak.

Viac o farnosti v Šuňave sa môžete dozvedieť na jej webovej stránke:  www.farnost.sunava.eu

nový šuňavský portál

Ukázať ikony
Skryť ikony