Dôležité dokumenty PRE ŠUŇAVU

Dnešným dňom začína občianske združenie PRE ŠUŇAVU svoju ďalšiu etapu rozvoja.  Chystáme spoluprácu s viacerými združeniami, jednotlivcami, či podnikateľskými subjektmi nie len v obci Šuňava. 

Avšak na to, aby sme mohli vytvárať jednotlivé partnerstvá a napĺňať tak ciele združenia, je nutné zverejniť všetky dôležité dokumenty, na základe ktorých môžeme vykonávať tieto aktivity.

Dovoľte nám teda predstaviť naše Stanovy, Potvrdenie o pridelení IČO čísla, neskôr pribudne bankový účet, zmluvy o spolupráci a pod.

Rozhodli sme sa zverejniť všetky dôležité dokumenty, pretože nechceme pre nikým nič skrývať, ba naopak, radi by sme ukázali, že sme otvorení, transparentní a nezávislí. Radi by sme touto formou ukázali, že aj v dnešnom svete je možné pomáhať s nezištným záujmom, bez akéhokoľvek náznaku nekalosti.

Ďakujeme.

Stanovy OZ PRE ŠUŇAVU:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)

Potvrdenie o pridelení IČO:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)