Ako voliť nielen v Šuňave…

Už túto sobotu 5.marca 2016 budeme všetci môcť rozhodnúť o smerovaní našej krajiny na najbližšie 4 roky.  Ako všetci už dávno vieme nielen z letákov, predvolebných novín, bilboardov a množstva inej reklamy, na výber máme neúrekom kandidátov, ktorých máme označiť a ktorí nám sľubujú svoju vernosť a oddanosť do budúcna. Vieme ale ako vlastne voliť?

Možno 90% ľudí, tí, ktorí už absolvovali parlamentné voľby si teraz povedia: “Prídem, odvolím, hotovo.” Pre zvyšných ľudí sme pripravili krátky a zrozumiteľný návod ako odvoliť, aby sa ich hlas nestal neplatný, alebo aby nedajbože nedostali pokutu.

Kompletný súbor informácií si môžete prečítať na webe ministervstva vnútra, avšak pre rýchle porozumenie uvádzame základné pravidlá pre tých, ktorí sa rozhodli voliť osobne vo volebnej miestnosti (najčastejší prípad):

1.  Dostavte sa osobne do volebnej miestnosti (v Šuňave 2 miestnosti v kultúrnom dome )

2.  Preukážte sa OP a podpíšte prevzatie hlasovacích lístkov

3. Vyberte hlasovací lístok subjektu (strane), ktorej chcete odovzdať svoj hlas

4.  Ak chcete, na hlasovacom lístku môžete vybrať max. 4 osoby, ktoré preferujete v rámci daného subjektu (strany) . Ak osoby nevyberiete, Váš hlas je platný tiež, ba dokonca aj keď vyberiete viac osôb, avšak na dané osoby sa už prihliadať nebude – teda hlas za započíta iba subjektu.

5. Takto vyplnený hlasovací lístok (1ks) vložte do obálky, uzatvorte a vhoďte do hlasovacej urny.

6. Zvyšné hlasovacie lístky vhoďte do vopred pripravenej zapečatenej nádoby na zber týchto lístkov. (V inom prípade Vám hrozí pokuta až 33€.

7. Môžete sa pekne pozdraviť komisii, ktorá tam sedí celý deň a dohliada na regulérnosť volieb 🙂 a s pokojom splnenia si občianskej povinnosti pokračovať vo svojom dni.

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti, môžete požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Vaša blízka osoba to môže oznámiť osobne komisii, ale aj telefonicky.

Nemáme informáciu, či v Šuňave funguje jednotné číslo na tento účel.

Telefónne čísla na obecný úrad v Šuňave: 052 / 7791 515 , 052 / 7791 436.